top of page

Wat zijn de verplichtingen van buitenlandse werkgevers en werknemers op Belgisch grondgebied?

Buitenlandse werknemerswetgeving? Wanneer buitenlandse werknemers in België tewerkgesteld worden, zijn er bepaalde verplichtingen. De wettelijke regels rondom detachering van buitenlands personeel zijn ingewikkeld, er zijn zelfs meerdere mogelijkheden. Er zijn dus een aantal zaken waar u rekening mee moet houden.

Bij detachering binnen de EU moeten de buitenlandse werkgevers voldoen aan de arbeids- en loonvoorwaarden die gelden in het land van tewerkstelling. Deze regels zijn vastgelegd in Europa en zijn omgezet in Belgisch recht.

Op het gebied van sociale zekerheid blijven bijv. (Poolse werknemers) die beroepsactiviteiten uitoefenen in een ander land vaak onderworpen aan het socialezekerheidsstelsel van het detacherende land, in ons voorbeeld Polen.

ONDERAANNEMERS volgt de Belgische en Europese wetgeving op de voet. ONDERAANNEMERS zorgt ervoor dat alles gebeurt in overeenstemming met de Europese en Belgische wetgeving. We zorgen er ook voor dat alle verplichte vergunningen, formulieren, werkvergunning en aangiftes (A1-formulier, Limosa-aangifte, Limosa-attest, RSZ, ...) in orde zijn.

We krijgen vaak verzoeken van bedrijven om hun onderaannemer te begeleiden bij het legalisatieproces. Bent u op zoek naar onderaannemers in de bouw, industrie of aanverwant? Neem vrijblijvend contact met ons op voor een offerte op maat!

IMG-20220427-WA0030.jpg

-PDOK
-Voorheffing
- Vrijwaring van hoofdelijke aansprakelijkheid
-Belgische loonnormen
-Europese gids van delegaties van 1996 en de Belgische wet van 11 december 2016: maandelijks bijgewerkt

20200608_002938.jpg
bottom of page